Nyproduktion maskiner

Vi på Sicab har lång erfarenhet av att ta fram kundanpassade maskiner. Det kan vara allt ifrån att bygga en ny, men mer kundanpassad maskin än vad som finns på marknaden. Till att automatisera en arbetsuppgift för att kunna fortsatt konkurrera om marknadsandelar.

Här till höger har vi tagit fram en maskin för att mäta och spola upp ståltrådar på en spole efter en galvaniseringsanläggning.

Bygga om begagnad maskin

Istället för att bygga en helt ny maskin från grunden kan man köpa en begagnad och anpassa den efter sina behov. Detta kan vara ett kostnadseffektivt allternativ i många fall.

Vi på Sicab har bra kontakter inom packmaskiner och då främst econocorp.

Här till höger har vi tagit en Spartan LH som packat andra produkter i kartong och byggt om till att packa pizza i kartong.

Maskinen är ställbar på bredden och längden. Men magasin och varje station fick byggas om och modifieras för att passa den nya produkten. Även fackbanan kortade vi ner och ändrade avstånd på anhållen. Inputtaren av produkter gjordes om helt med ny cylinder och skohorn.