Styrskåp

Vi har byggt styrskåp inom de flesta områden och kan dels hjälpa kunden med att byta ut en befintlig föråldrad styrning eller bygga efter en redan färdig ritning.

Vi gör våra elritningar i Eplan, där kan vi även hjälpa till med enbart elritningar om så önskas.

När vi bygger styrskåp använder vi Eatons automatsäkringar, motorskydd och kontaktorer samt Omrons PLC och relä. Men har kunden egna önskemål om fabrikat rättar vi oss efter det.