Elsäkerhetsprovare

Specifikation

Provspänning för funktion          230/115 VAC, 250W
Separat uttag                             12VAC,24VDC eller Dali
PE-ledarresistans                      10VDC  10A
Isolationsprov                             500VDC


Testning:
Armaturen kopplas till provuttaget, direkt eller med en adapter. Mätproben med 2 stift trycks mot en metallyta på armaturen och testningen startar. Alla mätningar sker samtidigt med hjälp av överlagrade mätspänningar. När tiden, 1,5 sek, har gått tänds den gröna OK lampan om alla värden är OK. Om någon av deltesterna inte är OK visas detta på respektive diod.

loading...

Kontroll av elsäkerhetsprovare

Kontrollen utförs mot en kontrolldosa som kalibreras en gång per år.
Först kontrollerar man PE-resistansen, mätproben till vänster skall visa "fel", röd lampa, och till höger "OK", då växlar lampan till grön.
Sedan kontrollerar man isolationen med 500VDC.
Med brytaren ned mäter man mot 2 Mohm, röd lampa.
Sedan med brytaren upp, 3 Mohm, grön lampa skall tändas, OK.

 

Instruktionsvideo

Kontroll av testskåp ska utföras en gång om dagen innan man börjar testa ljuskällor. Här visar vi hur både kontroll av testskåp och ljuskällor går till. Ljuskällan kan vara ansluten med stickpropp direkt till skåpet eller genom en snabbprob som man kopplar till inkommande plint på ljuskällan.