Programmering

Vi har lång erfarenhet av PLC-programmering av olika fabrikat.


Vårt standardmärke vid bygge utav specialmaskiner och styrningar är Omron. Här har vi alla verktyg som behövs.


Vi lagerför också Omron PLC av olika storlekar, moduler för kommunikation samt analogsignaler.


Vi har även grafiska toutchskärmar för olika behov, från den enklaste 3" skärmen till 12" skärmar med webgränssnitt.

Men vi utför även programmering i andra redan befintliga PLC av andra fabrikat. Vi har verktyg för att ta oss an de flesta PLC fabrikat på marknaden.