Möller

Möller har länge varit ett stort inslag på den eruopeiska marknaden. Numer har de bytt namn till Eaton, det är samma produktutförande men under annat namn.

 

I Varberg har vi byggt upp ett lager med motorskydd, automatsäkringar, kontaktorer, knappar och vred. När vi bygger styrskåp är det dessa vi använder. Det är väldigt prisvärda produkter med hög kvalitet. Under prislistor kan ni hitta hela vårt sortiment inom Möller/Eaton som vi har i Varberg. Övriga produkter tas hem efter beställning.